divendres, 26 de juliol de 2013

Moció sobre les despeses de l'alcalde de Ribera d'Urgellet

Aquesta setmana hem presentat la moció següent a l'ajuntament perquè es debati al pròxim ple. Per les informacions que m'arriben i sabent la gràcia que aquest tema li fa al senyor alcalde, a dia d'avui l'equip de govern de CiU estaria més a prop de votar-hi en contra que a favor. Amb dos pebrots. I el més fort és que, si al final hi acaben votant en contra, tampoc em sorprendria...Els regidors Joan Guitart Pubill, Josefina Lladós Torrent i Montserrat Ramon Solanelles presentem la moció següent de replantejament de les despeses de gasoli i telèfon que s’abonen a l’alcalde, perquè sigui debatuda i votada en el proper ple de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa molts anys, l’ajuntament es fa càrrec de les despeses de gasoli i de telefonia del senyor alcalde sense que hi hagi una diferenciació clara entre l’ús públic i l’ús particular que fa dels seus vehicles i els dos mòbils que té.

L’any passat, el 2012, aquestes despeses van sumar al cap de l’any 7.595,91 euros, fet que vol dir que l’ajuntament va pagar de mitjana cada mes pel gasoli i el telèfon de l’alcalde la quantitat de 633 euros.

En qualsevol administració pública, com passa també en l’empresa privada, les despeses de quilometratge i de telefonia que es fan en ocasió del càrrec o de la feina que s’hi desenvolupa, s’han de justificar amb tot detall (per exemple en el cas de desplaçaments: dia que s’han fet i quilòmetres recorreguts). I en base als justificants es fa el reemborsament de la despesa que s’hagi fet.

És del tot inadmissible que portem anys pagant tot el gasoli que gasta el senyor Capdevila, sense saber quins quilòmetres fa a compte particular i quins fa en exercici del seu càrrec. Tampoc és de rebut que tingui dos mòbils i que l’ajuntament pagui les factures de tots dos. Es podria estar incorrent en un delicte de malversació de fons públics.

Creiem que en un temps de crisi com l’actual, els responsables públics són els primers que han de donar exemple de contenció i de control estricte de les finances públiques, però a més és de justícia i de sentit comú que el pressupost públic reemborsi únicament les despeses justificades en exercici del càrrec, siguin de l’alcalde, dels regidors o del personal de l’ajuntament.

El ple del 17 de juliol passat va aprovar, amb els vots favorables dels tres membres presents de l’equip de govern i l’abstenció dels tres regidors de l’oposició, la petició del senyor alcalde de rebre un sou en base a una normativa de la Generalitat, i que comporta que a partir de l’agost cobrarà 1.200 euros nets al mes, una quantitat que com a mínim durant els primers mesos haurà d’avançar l’ajuntament.

Per tot plegat, fem la proposta d’acord següent:

1-      Que ara que l’alcalde cobrarà 1.200 euros mensuals en concepte de sou per al càrrec que ocupa, l’ajuntament deixi d’abonar-li dietes per desplaçament. En cas que algun regidor hagi de fer un viatge fora de la comarca per motius relacionats amb la seva tasca a l’ajuntament, haurà d’avisar amb antelació del dia i el motiu del viatge, i se li pagarà el quilometratge d’acord amb la quantitat que té establerta l’ajuntament.

2-     Que l’alcalde tingui només un telèfon mòbil a compte de l’ajuntament, i que es revisi la tarifa d’aquest telèfon per intentar abaratir-ne al màxim la despesa. Que l’alcalde procuri fer el màxim de trucades des del telèfon fix de l’ajuntament, i que eviti en la mesura del possible fer trucades particulars que generin despesa pública amb el mòbil de l’ajuntament.

Que aquestes mesures es posin en marxa des del primer dia del mes següent a l’aprovació d’aquesta moció i que així es mantinguin a partir d’ara, de manera que no es torni mai més a la situació injustificable i incomprensible d’aquests anys, en què sembla ben evident que els diners públics han servit per pagar despeses particulars del senyor Capdevila.

Cap comentari:

Tost

Tost
poble de l'Alt Urgell, també deshabitat, del qual només es manté dempeus la imponent església. Us sona el cavaller Arnau Mir de Tost?

i l'església de Tost

i l'església de Tost
no me n'ha pogut estar, de posar-la. Imposa o no? L'església, documentada l'any 1030, va ser fundada el 1040 pel cavaller Arnau Mir de Tost

Sauvanyà

Sauvanyà
poble deshabitat de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell (11/09/2007)

no és un quadre impressionista

no és un quadre impressionista
és un arbre caigut, un arbre immens que ens hem trobat avui d'excursió pel ras de Conques, més amunt d'Ars (30/08/2007). També hem trobat...