dimecres, 17 d’abril de 2013

Ple ordinari de Ribera d'Urgellet

Aquest dimecres hem tingut ple ordinari i aquest n'és el meu resum.

Després d'aprovar l'acta i donar compte dels permisos d'obres (molt pocs, en aquests temps que corren), hem de donar compte dels decrets firmats per l'alcalde des de l'últim ple. Aquesta vegada volíem donar la nostra opinió sobre un dels decrets, el del cessament com a representants de l'alcalde del Felipe Esteruelas del Pla i el Pep Cerdà d'Arfa. I hem dit això:


"Ens és inevitable exposar la nostra opinió al respecte del cessament dels senyors Felipe Esteruelas i Josep Cerdà com a representants de l’alcalde al Pla i a Arfa respectivament. De tots era sabut que, arrel del procés viscut amb l’adjudicació de la planta de biomassa, la relació de l’alcalde i altres membres de l’equip de govern amb aquestes dos persones ja era nul·la des de fa ben bé un any. Jo mateixa havia expressat la sorpresa més d’un cop als senyors Esteruelas i Cerdà pel fet que encara no haguessin estat cessats com a representants de l’alcalde, tenint en compte com estava anant tot. Però és clar, no és el mateix donar opinions en reunions a porta tancada, o sense testimonis al davant, que fer-ho davant d’un jutge. Perquè aquest cessament, per al qual l’alcalde al·lega pèrdua de confiança, s’ha fet just després de saber què van declarar els senyors Esteruelas i Cerdà davant de la jutge, on van haver de comparèixer com a testimonis citats per l’acusació. I hem de recordar que, a diferència dels que heu anat a declarar com a imputats, els que hi hem anat en qualitat de testimonis, hem estat obligats a dir la VERITAT. Vull recalcar bé aquesta paraula: la VERITAT. Per tant, ens trobem que els senyors Esteruelas i Cerdà han sigut víctimes d’una clara represàlia. Ells van haver d’explicar a la jutge tot el que sabien d’aquest procés d’adjudicació. Tota la seva veritat. I això és el que l’equip de govern no pot acceptar,  ho viu com un atac personal i per això els cessa, perquè han gosat qüestionar davant del poder judicial la vostra actuació, quan no és cap secret que la confiança en aquestes dos persones l’havíeu perdut ja feia mesos. ¿O és que hi heu confiat fins que han anat a declarar a la jutge? ¿És que pensàveu que declararien alguna cosa diferent, i per tant, mentirien per anar-vos a favor?

És aquesta una nova mostra que l’equip de govern aplica aquella màxima que diu ‘o estàs amb mi o estàs contra mi’. I que no accepta la discrepància interna, el posar en dubte les decisions preses, que qualsevol crítica per constructiva que sigui s’agafa com un atac personal i et fan creu i ratlla. Que us agraden els companys de viatge calladets i submisos, que no aixequen la veu davant vostre però que al darrere diuen una altra cosa. Que us agrada fer favors per després tindre la gent collada i callada.

Més d’una vegada en diversos plens al començar la legislatura vaig qüestionar la figura dels representants de l’alcalde, una figura clarament d’ús polític. Ara n’heu cessat dos que us han portat la contrària, però que també us van reportar uns quants vots, i que han anat a explicar la seva veritat davant de la jutge. I està clar que això us ha molestat molt, d’aquí el cessament. Una nova mostra del vostre concepte de la democràcia, que ja va quedar clar fa uns plens que no és el mateix concepte que en tenim nosaltres."

Potser l'alcalde no s'ho esperava perquè quan he acabat de llegir això no sabia per on passava i diu: "així doncs voteu que no." Responc: "home, això és un decret teu, no el podem votar però sí que volíem donar la nostra opinió."

De les propostes d'acord, hem votat a favor de la pròrroga del conveni per a la constitució i aportació a la bossa d'urgències socials (aportació de 562,83 euros) i a favor de l'adjudicació del contracte derivat de l'acord marc del subministrament d'electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l'empresa ENDESA Energia SAU. Hem votat en contra de la ratificació de l'aprovació prèvia del projecte d'actuació relatiu a la concessió minera Tost 4232 a Ribera d'urgellet, situat en diverses parcel·les del polígon 12 del cadastre de rústica, iniciat per Knauf (la guixera, per entendre'ns). Hem votat 'no' per coherència amb el que hem anat fent fins ara respecte aquest tema i li hem volgut preguntar clarament a l'alcalde si, en el moment en què està ara el projecte, que ja té l'informe favorable de Medi Ambient, ell té prou capacitat per decidir si la guixera s'acabarà fent o no. Volíem que digués davant del ple i que consti en acta si té a les mans la decisió de deixar fer o no la guixera, perquè sembla ser que hi ha gent de per aquí que encara en té algun dubte. Doncs ho ha dit ben clar: NO. L'alcalde, en el punt en què estem, no pot dir ja que pels seus pebrots la guixera no es farà. 

En el torn dels precs i preguntes hem tornat a parlar de la guixera per fer el prec següent:


"El 14 de març passat ens va arribar l’informe de l’autorització ambiental que la Generalitat ha donat a la guixera que Knauf vol fer a Tost. Evidentment, des del nostre grup no podem pas estar satisfets amb aquesta decisió, ja que seguim pensant i defensant que la Vall de Tost ja està prou castigada per indústries extractives, com perquè ara, a més, s’hi implanti una guixera.

Com suposo que també ha fet l’equip de govern, ens hem llegit l’informe, i en particular l’annex 1, en què es defineixen les mesures preventives, correctores i compensatòries que Knauf haurà d’incorporar al seu projecte. Entre aquestes mesures es destaca: “Caldrà que el promotor estableixi un conveni amb l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, que ha d’incorporar inversions en la zona afectada, entre altres. Aquestes inversions a la Vall hauran d’anar encaminades a la potenciació de l’activitat econòmica de la Vall. A tal efecte es proposa la millora de les infraestructures, senyalització i millora de senders, i preferentment, la recuperació i restauració del patrimoni arquitectònic de la Vall, concretament de l’Església romànica de Sant Martí de Tost a fi i efecte de potenciar el sector turístic. Es tindrà especial cura de contemplar part d’aquestes millores a la zona de màxima afectació, el nucli de Torà de Tost.”

Suposo que tots tenim clar que aquest conveni no es podrà firmar fins que Knauf tingui tots els permisos per posar en marxa la guixera. Però tot i això, cal que recordem que, en una carta del 25 d’octubre del 2011 que el senyor alcalde va trametre al cap tècnic de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida, Josep Maria Ribes, el mateix alcalde hi deia textualment: “Que si la citada empresa obtingués les pertinents autoritzacions favorables al seu projecte, aquest ajuntament haurà de vetllar en tot moment per tal que l’execució del mateix reporti els màxims beneficis socioeconòmics pel municipi, havent-se iniciat inclús contactes amb l’empresa per, en aquest cas, poder subscriure el pertinent conveni del que derivin, pel municipi, entre d’altres beneficis, ingressos a utilitzar en millores socioeconòmiques, com per exemple arranjament de camins, millores de serveis públics, manteniment i recuperació de béns del patrimoni municipal, etc, havent-se trobat en l’empresa una actitud totalment favorable a aquesta pretensió municipal.”

Recordem també, que al tindre coneixement d’aquesta carta, el nostre grup municipal vam presentar una moció al ple extraordinari del 29 de novembre del 2011 en què demanàvem que, a l’hora de negociar les contrapartides amb Knauf, l’ajuntament tingués en compte l’opinió del conjunt de veïns de la Vall de Tost. Aquella moció la vau rebutjar.

Ara que l’autorització ambiental ja és ferma, i que tot sembla indicar que Knauf té coll avall aconseguir la resta de permisos que li falten, us volem tornar a demanar, i per això fem aquest prec, que a l’hora de negociar les contrapartides per Tost, en el marc d’aquest conveni que fixa la Generalitat, es tinguin en compte les opinions dels veïns que més patiran l’impacte de la guixera. I que tot això es faci de forma pública, amb reunions a les quals pugui assistir el màxim de veïns."

Després he volgut explicar davant del ple una de les coses que una estona abans havia estat parlant amb l'alcalde a porta tancada, ja que crec que és un tema importantíssim i urgent, i perquè ja feia dies que tenia redactada una pregunta en aquest sentit, però l'accident que vam tindre divendres al vespre ho ha accelerat tot. De moment hem quedat que la secretària redactarà una carta prou clara al director de Carreteres de Lleida, Jordi Benet, adjuntant-li les cartes que una veïna i jo mateixa hem fet arribar a l'alcalde exigint una mesura definitiva per obligar els vehicles a respectar el senyal màxim de velocitat de 50 km/hora quan passen pel Pla. I que es demanarà una resposta per escrit amb una solució clara. I si de veritat Carreteres torna a dir que no hi pot fer res, llavors potser els veïns que ja fa tants anys que patim les velocitats endimoniades de molts cotxes, ens plantarem al mig de la carretera com han fet els de Montferrer, els diumenges a la tarda ara que comença la temporada de platja, i així al final de tot ens faran cas. El que no pot ser de cap manera és que hàgim d'esperar que atropellin o matin algú per llavors córrer tots a posar semàfors, radars, bandes rugoses, tanques protectores i el que s'escaigui. Exigim una solució immediata. I ja li he dit al Toni, a l'alcalde, que qualsevol dia demanaré reunió amb aquest Jordi Benet, a qui vaig enviar un correu divendres a la nit amb fotos de l'accident i no s'ha dignat ni a contestar-me, quan sé que va llegir-lo perquè el dilluns mateix trucava a l'ajuntament aviam què passava. Llavors el Toni s'ha ofert a vindre-hi amb mi (no sigui cas que el senyor Benet m'expliqui alguna cosa que ell m'amaga), i quan li he dit que potser hi aniria amb un parell de veïns tan indignats com jo em diu: "tampoc cal que hi vagis en aplec." Sense comentaris. El que tinc molt clar és que fa anys que patim per aquest tema i que no pararé fins que s'hi posi una solució permanent. No em valen els controls dels Mossos de tant en tant. No vull que mai més un cotxe torni a envair la vorera de davant de les nostres cases i s'emporti per davant qui hi hagi en aquell moment.

Altres coses que he comentat al ple:

"Seguint amb el tema de la velocitat dels cotxes, també fa uns quants plens vaig demanar a l’ajuntament que als voltants del col·legi s’hi posessin senyals de precaució recordant als cotxes que hi circulen que és zona escolar. Per ara no n’he vist cap. Però van passant els mesos i hi ha diversos pares que estan preocupats també perquè hi ha alguns cotxes que circulen a velocitats gens adequades pels carrers estrets del poble, i amb alguns hem parlat de si seria possible posar més bandes rugoses en altres trams del poble (per exemple, tram final del carrer Sant Sebastià fins arribar a la plaça de Vall), o de posar en tots els carrers un senyal de limitació màxima de velocitat. Tots sabem que és molt difícil tindre sempre controlat un crio petit a la vora, i hi ha alguns cotxes que, a la velocitat que van, difícilment podrien parar a temps si un crio se’ls creua al davant. Igual passa amb la gent gran que té més dificultats per caminar de pressa. Per tant, pregunto: ¿podríem posar a tots els carrers, i especialment als de dalt del poble, senyals de limitació màxima de velocitat, i als voltants de l’escola senyals de precaució per així intentar que els cotxes hi passin més a poc a poc?"

Cap resposta en ferm. Cap opinió. Fa veure que anota coses i allà es queden. He preguntat també per com està la planta de biomassa d'Adrall, per saber si s'ha presentat a l'ajuntament cap projecte malgrat hi hagi pel mig un procés judicial obert. Tot aturat. No han parlat amb SICE els últims mesos, no hi ha cap projecte. Una altra qüestió:

"Un cop acabat el ple del mes passat vaig comentar que al local social hi era convenient canviar algunes rajoles trencades, i a l’antiga casa consistorial el pany i un parell de finestres. Pel que veig de moment no s’hi ha fet res. Ho torno a demanar públicament, perquè per exemple el mal estat del terra del local social podria provocar algun accident i sempre és millor mirar d’evitar-ho. D’altra banda, i parlant del local social en dies de futbol, m’han arribat notícies que hi ha usuaris que hi fumen, sense tindre en compte doncs la prohibició legal de fumar a l’interior de locals públics. Potser seria doncs pertinent que es posés un cartell recordant aquesta prohibició, ja que segons sembla, per molt que hi ha persones que insten les que fumen a fer-ho al carrer, aquestes no els fan cas. I en aquest sentit, segueixo pensant, senyor alcalde, que caldria regular l’ús i el funcionament del local social i l’antiga casa consistorial. No es tracta de tindre’ls tancats amb pany i clau, al contrari, però el que tampoc pot ser és que es converteixin en locals d’ús privat mentre l’ajuntament s’ha de responsabilitzar de les obres que hi calgui fer, de la llum, de la neteja, de la calefacció, de l’aigua... Jo proposaria fer una mena de reglament d’ús, que la clau la tingui l’ajuntament, la Dolors com a encarregada del futbol, i una o dos persones més responsables clares del local. I quan algú hi vulgui fer una festa particular (que em sembla molt bé si a casa no es disposa de prou espai), que en demani la clau a l’ajuntament i es comprometi a assumir unes mínimes responsabilitats de bon ús del local, i acabada la seva festa ho deixin net i retornin la clau a l’ajuntament."

Com que només tenim dos operaris que s'han de repartir entre tots els pobles del municipi, encara no s'han pogut posar a treballar en les rajoles, ni tampoc en treure les saques de grava dels carrers (cosa que puc entendre, si és que de veritat tot això ho han de fer única i exclusivament ells dos). Però de no deixar fumar al local social, o de regular-ne mínimament l'ús, ni una paraula, perquè es perden vots i ell es torna a presentar d'aquí a dos anys encara que ja en porti 24 d'alcalde.

He preguntat també si les barraques, coberts, casetes i barraquetes prefabricades que s'instal·len als camps i horts necessiten permís municipal. Resposta: sí en tots els casos. Ric per dins perquè tots els que érem avui al ple sabem de tants i tants casos que han anat fent la seva barraqueta sense demanar ni un permís, i ningú els ha dit res. Però l'alcalde és prou dolent com per dir-me: "i si saps de qualsevol barraca o cobert que es faci sense permís de l'ajuntament, com a regidora ho has de dir." Es pensa que sóc imbècil i cauré a la seva trampa. Si ell que és l'alcalde no fa res (i no pot pas dir que no en veu, de barraques i coberts), no seré jo la pringada que vagi a dir a cap veí que ha de fer el favor de demanar (i pagar) permís a l'ajuntament. És tan hipòcrita i maquiavèlic... Tot i que també penso que en aquell moment estava emprenyadíssim. Havíem tingut una xerrada correcta abans del ple i potser es pensa que perquè ara fa veure que em comenta coses i me n'explica d'altres, jo deixaré de dir el que penso i el que crec que és la meva obligació dir. No sóc tan fàcil de camelar, i encara menys per algú que no em genera cap ni mica de confiança, i que em diu mentides sempre que pot. El problema és que em costa de caçar-les totes, les mentides. Quan hem parlat de l'accident de divendres li he preguntat si havia vingut a veure el mal que havia fet el cotxe a la façana de casa dels meus pares i a la de la Fusteria. Doncs alerta a la resposta que m'ha donat, perquè dilluns la secretària va parlar amb ell per telèfon de l'accident i es veu que no en sabia res. I ha tingut la barra de dir-me que els Mossos el van trucar per informar-lo de l'accident quan ja havien marxat del Pla i que va vindre a veure els desperfectes a les dotze de la nit. Clar, jo quan em fot una bola així tinc dos opcions: o li dic obertament que sé que és mentida i llavors sé que es pot aixecar de la cadira de mala manera i foter-me la cavalleria per sobre, o callar i mirar-me'l amb cara de no creure'l, que és el que faig.

Que avui estava emprenyat ho ha demostrat el fet que a l'acabar l'ordre del dia, per primera vegada en aquesta legislatura, no ha donat la paraula a la gent del públic, on hi havia el Felipe i el Pep. S'ha aixecat de pressa i ha marxat tot sol. Hi havia un senyor que volia parlar de la conveniència de regular la venda ambulant al municipi, i tampoc s'ha quedat per escoltar-lo. Un alcalde dialogant, atent, amable i franc.

En fi, aviam com evolucionarà això de Carreteres, però que lluitaré al màxim, segur!!
josefina

dilluns, 8 d’abril de 2013

Deixeu-me creure que és un petit senyal del canvi...

Ràpid, ràpid, que el temps se'm tira a sobre.

Aquest dematí, després de portar els dos crios a visita mèdica per l'al·lèrgia esperada i típica del temps (Josep) i un petit virus panxolí (Maria), hem pujat a la farmàcia del Punt de Trobada a comprar una crema per les seves cares, que és moooolt més barata allà concretament. Al baixar, fem arribada al punt fronterer del riu Runer (mode locució ATV), sense cap més cotxe de baixada ni de pujada, i ens surt al pas un policia nacional espanyol que ens atura. Un policia d'una cinquantena d'anys. M'ha preguntat "¿Dónde va?" però com que no l'he entès ben bé li he dit: "Perdó?". I, oh miracle!!! Se m'ha posat a parlar en català!!!! ¿Haurà pensat que li demanava que fes el favor de parlar-me en català, malgrat ser tot un policia nacional espanyol? ¿Serà realment que sí, que anem pel bon camí, que això és un detall, un senyal que indica que aviat tot petarà i serem lliures per fi? Com que potser no és ben bé això, com a mínim deixeu que m'ho cregui, em fa il·lusió.

Ah, m'ha aturat crec que perquè tenia ganes de xerrameca. Baixava jo a pas de tortuga, com correspon a l'arribada a la frontera, però després de preguntar-me on anava, si era realment del Pla i si pujava gaire sovint a Andorra, m'ha clavat el sermó que la pròxima vegada recordi anar més a poc a poc, que a més (per si no en fos jo prou conscient) portava dos criatures petites al darrere. Gràcies, moltes gràcies. I que n'aprenguin els seus companys, home!

josefina

Tost

Tost
poble de l'Alt Urgell, també deshabitat, del qual només es manté dempeus la imponent església. Us sona el cavaller Arnau Mir de Tost?

i l'església de Tost

i l'església de Tost
no me n'ha pogut estar, de posar-la. Imposa o no? L'església, documentada l'any 1030, va ser fundada el 1040 pel cavaller Arnau Mir de Tost

Sauvanyà

Sauvanyà
poble deshabitat de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell (11/09/2007)

no és un quadre impressionista

no és un quadre impressionista
és un arbre caigut, un arbre immens que ens hem trobat avui d'excursió pel ras de Conques, més amunt d'Ars (30/08/2007). També hem trobat...